دکوراسیون داخلیSlide thumbnail
k-a black 2
FARDIN6
دکوراسیون و طراحی داخلی

آشنایی با مهر آذین گستر فنیکس

نهال گروه معماران مهر آذین گستر فنیکس در آذر سال 1391 با پیوستن مهندسین کارآزموده و به آهنگ دلپذیر کردن معماری درون و برون و جهت دهی جریان ذائقه از مد به مدرن، نمایندگی های خود را در شهر جدید بهارستان و سپس اصفهان ریشه نهاد و از مشاوره تا اجرا در رشته های گوناگون ساخت و ساز شاخه دوانید تا بتواند در پدیداری انوار خلق و آفرینش، سایه سار خاکبازی برای ایران جان و نیک نماینده ای بر آستان جانان باشد.

طراحی دکوراسیون داخلی اصفهان
طراحی دکوراسیون اصفهان

تمام حقوق سایت متعلق به مهر آذین گستر فینکس میباشد | طراحی سایت :عصر آسیا