طراحی دکوراسیون داخلی در اصفهان -منزل آقای شبانی

طراحی دکوراسیون داخلی

سبک مینیمالیسم

 طراحی این سبک بر پایه مینیمالیسم و بی آلایشی است،( دکوراسیون داخلی ) متریالی که در این سبک استفاده می شوند ممکن است  خیلی تیره و خسته کننده یا روشن باشند ، یا در برخی موارد ممکن است از رنگ های براق و نمایشی استفاده شود.

اجزا و وسایل مورد استفاده در یک مکان با طراحی داخلی مینیمالیست با اشکال هندسی مثل مربع، مستطیل و دایره است ، اما سطوح و ظواهر همه چیز صاف و ساده ، بدون جزئیات و بی آلایش است. طراحی دکوراسیون داخلی در اصفهان